افتخارات سال تحصیلی 1403-1402

برگزیدگان لیزر کوانتوم

 
 

برگزیدگان مرحله استانی شهر تهران پژوهش سراهای دانش آموزی

برگزیدگان مرحله مقدماتی جشنواره ملی دانش آموزی اکسیر

افتخارات کسب شده در سال تحصیلی 1401-1400

افتخارات کسب شده در سال تحصیلی 00-99

افتخارات کسب شده در سال تحصیلی 96-95

پذیرفته شدگان جشنواره هیثم ابن نور

افتخار کنکور ۹۶

قبولی مرحله دوم المپیاد کشوری

نتایج نهایی داوری مرحله استانی جشنواره خوارزمی ۹۶-۹۵
 

برگزیدگان جشنواره شهر تهران

کسب مقام اول هاورکرافت

برگزیدگان رشته ادبیات جشنواره شهر تهران

نتایج دوازدهمین دوره جشنواره تبیان

کسب مقام اول تبیان-سمینار

کنگره بین المللی ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی

کنگره بین المللی ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی

کسب مقام اول مسابقات کفا

کسب مقام اول تبیان-سمینار

کسب مقام اول تبیان-سمینار

نتایج مسابقات هوافضای دانشگاه تهران

نتایج جشنواره دانش آموزی ابن سینا

کسب مقام دوم ایده های نو هوافضا

کسب مقام سوم مسابقات سازه مارکارونی

کسب مقام سوم مسابقات راکت آبی

مسابقات ICYS۲۰۱۷

نتایج مرحله اول المپیاد علمی سال ۹۶-۹۵

کسب رتبه مسابقات رباتیک

کسب مقام در مسابقه هاورکرافت سلام کاپ
 

کسب رتبه اول و دوم گرایش هاورکرافت در مسابقات سلام کاپ

کسب رتبه اول و سوم گرایش راکت آبی در مسابقات سلام کاپ

کسب رتبه اول گرایش ادبیات در مسابقات سلام کاپ

کسب رتبه اول در مسابقات سرود منطقه

نتایج مسابقات داستان نویسی

نتایج مسابقات فراکاپ

نتایج مسابقات IYPT
 
 

نتایج مسابقات قرانی آموزش و پرورش منطقه ۳

مقاله منتخب مسابقاتICYS

برگزیدگان مسابقات ربوکاپ

کسب رتبه سوم مسابقات بدمینتون

کسب مقام اول جشنواره زیست فنآوری

نتایج داوری جشنواره زیست فنآوری
 

کسب رتبه اول در مسابقات کوهپیمایی

کسب رتبه اول در مسابقات صخره نوردی

کسب مدال نقره و برنز در المپیادهای علمی کشور

افتخارات 95-94

افتخارات سال تحصیلی 95-94

افتخارات 94-93

موفقیت ها

اخبار/مقالات

مسابقات قرآنی 95-94

کسب رتبه اول در رشته حفظ مسابقات قرآنی منطقه 3 و راهیابی به مرحله استانی 
کسب رتبه اول رشته قرائت مسابقات قرآنی منطقه 3 و راهیابی به مرحله استانی
کسب رتبه اول  رشته ترتیل مسابقات قرآنی منطقه3 و راهیابی به مرحله استانی
کسب رتبه دوم  رشته  ترتیل  مسابقات قرآنی منطقه 3 
کسب رتبه  دوم رشته نهج البلاغه مسابقات قرآنی منطقه 3 
کسبرتبه دوم رشته صحیفه‌سجادیه مسابقات قرآنی‌منطقه 3 
کسب رتبه سوم  رشته احکام مسابقات قرآنی منطقه 3 
کسب رتبه برگزیده در رشته حفظ مسابقات قرآنی سمپاد و راهیابی به مسابقات کشوری
کسب رتبه برگزیده در رشته قرائت مسابقات قرآنی سمپاد و راهیابی به مسابقات کشوری
کسب رتبه دوم در رشته انشاء  نماز مسابقات قرآنی منطقه3
 
 

افتخارات93-92

مسابقات علمی-پژوهشی95-94

کسب رتبه اول در مسابقاتPYPT(ایران)
کسب رتبه دوم در مسابقات PYPt(ایران)
کسب رتبه چهارم در مسابقات AYPT(اطریش)
کسب مجوز ورود به مسابقات جهانی IYPT(تایلند) و AYPT (اطریش)
پذیرفته شدن در آزمون مرحله اول مسابقات ریاضی جهانی(IMC)
پذیرفته شدن در آزمون مرحله اول ربوکاپ
کسب مقام بهترین طراحی ربات در مسابقات فرزکاپ
کسب مقام سوم در بازی های گروهی(Big Field) مسابقات فرزکاپ
کسب رتبه اول در مسابقات سازه ماکارونی منطقه3
کسب رتبه دوم مسابقات حباب ساز منطقه 3
پذیرفته شدن 15 دانش آموز در مرحله اول المپیادهای علمی کشور
کسب رتبه اول جشنواره تبیان  در سمینار زیست شناسی
کسب رتبه اول جشنواره تبیان در غرفه کامپیوتر
کسب رتبه اول مسابقات کفا(کاپ فیزیک ایران)
کسب رتبه پنجم مسابقات کفا(کاپ فیزیک ایران)
پذیرفته شدن سه دانش آموز در مرحله کشوری المپیادهای علمی
راهیابی 11 پروژه به مرحله استانی هجدهمین جشنواره خوارزمی
راهیابی 2 پروژه به مرحله کشوری هجدهمین دوره جشنواره خوارزمی
 

مسابقات قرآنی92-91

کسب رتبه اول و دوم در مسابقات صحیفه سجادیه منطقه 3
کسب رتبه اول در رشته مفاهیم مسابقات قرآنی سمپاد

کسب رتبه سوم در رشته حفظ مسابقات قرآنی سمپاد
کسب رتبه اول در رشته مفاهیم مسابقات قرآنی منطقه3
کسب رتبه اول و دوم در رشته حفظ مسابقات قرآنی منطقه3
کسب رتبه اول در رشته قرائت مسابقات قرآنی منطقه3
کسب رتبه دوم در رشته نهج البلاغه مسابقات قرآنی منطقه3
کسب رتبه سوم در رشته احکام مسابقات قرآنی منطقه3
کسب رتبه سوم در رشته نماز مسابقات قرآنی منطقه3
کسب رتبه اول در رشته انشاء نماز مسابقات قرآنی منطقه3
کسب رتبه دوم و سوم در رشته صحیفه سجادیه مسابقات قرآنی منطقه3

مسابقات قرآنی(94-93)

 

کسب رتبه سوم در رشته ترتیل مسابقات قرآنی استان تهران

کسب رتبه اول در رشته حفظ مسابقات قرآنی منطقه 3

کسب رتبه اول در رشته قرائت مسابقات قرآنی منطقه 3

کسب رتبه سوم در رشته قرائت مسابقات قرآنی منطقه 3

کسب رتبه اول در رشته ترتیل مسابقات قرآنی منطقه 3

کسب رتبه دوم در رشته ترتیل مسابقات قرآنی منطقه 3

کسب رتبه سوم در رشته ترتیل مسابقات قرآنی منطقه 3

کسب رتبه اول در مسابقات نهج البلاغه منطقه 3

کسب رتبه دوم در مسابقات نهج البلاغه منطقه 3

کسب رتبه دوم در مسابقات صحیفه سجادیه منطقه 3

کسب رتبه برگزیده در مسابقات احکام منطقه 3

کسب رتبه برگزیده در مسابقات انشاء نماز منطقه 3

کسب رتبه دوم در مسابقات تئاتر منطقه 3

کسب رتبه اول در رشته حفظ مسابقات قرآنی سمپاد

کسب رتبه سوم در رشته حفظ ویژه مسابقات قرآنی سمپاد

کسب رتبه سوم در رشته قرائت مسابقات قرآنی سمپاد

کسب رتبه سوم در رشته معارف مسابقات قرآنی سمپاد

علمی-پژوهشی(94-93)

کسب رتبه اول در مسابقات PYPT (ایران)

کسب رتبه سوم در مسابقات جهانی AYPT (اطریش)

کسب مجوز ورود به مسابقات جهانی IYPT (تایلند)

کسب رتبه چهارم در مسابقات کفا (کاپ فیزیک ایران)

کسب رتبه دوم در مسابقات سوپرلیگ روبوکاپ 2015 ایران

کسب رتبه پنجم در مسابقات روباتیک شریف‌کاپ 2015

کسب رتبه اول در جشنواره تبیان در رشته فیزیک

کسب رتبه دوم در جشنواره تبیان در رشته زیست‌شناسی

کسب رتبه دوم در مسابقات سازه ماکارونی منطقه 3

کسب رتبه سوم در مسابقات حباب ساز منطقه 3

پذیرفته‌شدن 9 نفر در مرحله اول المپیادهای علمی کشوری

پذیرفته‌شدن 1 نفر در مرحله دوم المپیادهای علمی کشوری

راه‌یابی 27 پروژه به مرحله استانی هفدهمین جشنواره خوارزمی

راه‌یابی 2 پروژه به مرحله کشوری هفدهمین جشنواره خوارزمی

مسابقات ورزشی 92-91

کسب مقام اول در مسابقات دو میدانی منطقه3
کسب مقام دوم در مسابقات شنا منطقه3
کسب مقام سوم در مسابقات هندبال منطقه3
کسب مقام اول در مسابقات پرتاب وزنه منطقه3
کسب مقام اول در مسابقات دوی 60 متر منطقه3
کسب مقام اول در مسابقات دوی 200 متر منطقه3
کسب مقام دوم در مسابقات شطرنج منطقه3
کسب مقام سوم در مسابقات شنا منطقه3

دستاوردهای علمی سال تحصیلی92-91

کسب رتبه اول در مسابقات گلایدر پژوهشسرای امیر کبیر
کسب رتبه سوم در مسابقات سازه ماکارونی پژوهشسرای امیر کبیر
کسب رتبه اول در مسابقات حباب پژوهشسرای امیر کبیر
کسب رتبه دوم در مسابقات رباتیک پژوهشسرای امیر کبیر
کسب رتبه اول در مسابقات سازه های ماکارونی تبیان
کسب رتبه سوم در مسابقات رباتیک فرزکاپ
کسب رتبه چهارم در مسابقات رباتیکIranOpen
کسب رتبه اول در مسابقات رباتیک فاوا
راهیابی دو پروژه به مرحله کشوری جشنواره خوارزمی