برگزاری کارسوق عکاسی با موبایل و راکت آبی
در روز پنجشنبه 30 دی ماه دو کارسوق درون مدرسه ای عکاسی با موبایل و راکت آبی برای دانش آموزان پایه دهم و یازدهم برگزار شد.  
در مجموع 30 نفر از دانش آموزان در این کارسوق شرکت کردند و در انتها بین عکس های گرفته شده از دانش آموزان و  راکت های آبی  ساخته شده ، نفرات برتر انتخاب شده و لوح تقدیر و گواهی حضور و هدیه ای به همه دانش آموزان عزیز اهداء گردید.
 
کارسوق عکاسی با موبایل
 
کارسوق راکت آبی
 
 
 
 

اسامی دانش آموزان شرکت کننده در دومین جشنواره پژوهشی پژوهشسراها